Publicaties
Piet Leenders & Pim van den Bos (1987), Een meneer in Amerika. Herinneringen aan 14 jaar ondernemingsraadswerk bij Ford-Nederland, Anthos, Baarn

Piet Leenders (1989), Als U het wilt, ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Algemene centrale van Overheidspersoneel, De Swart, Den Haag

Piet Leenders (1996), De andere kant van het werkgelegenheidsbeleid. In: Stella Braam, Pieter Hilhorst, Piet Leenders, Sociale Speigel. Reflecties op het armoedebeleid in Nederland, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam

Piet Leenders (1997), Het poldermodel. Bé van der Weg, een vakbondsleven,FNV, Utrecht

Ivo Kuijpers, Piet Leenders en Kees Vendrik (1999),  Een gebouw zonder plan, Over de privatisering van de sociale zekerheid De Balie, Amsterdam

Piet Leenders (2001), Podium van de sociale zekerheid. Tica en Lisv: Veranderen in beweging, LISV, Amterdam

Ivo Kuijpers & Piet Leenders (2001),  De Wegwerkplek, Tien jaar rondjes rond de WAO, De Balie, Amsterdam

Leni Beukema & Anneke van der Vlist, (2001) , Zoals het klokje thuis tikt... Vraaggericht organiseren in de ouderenzorg, Jan van Arkel, Utrecht

Piet Leenders & Leni Beukema (2002), De vakbeweging is twee keer failliet, De Volkskrant, 15 november

Piet Leenders (2004), En ze werkten nog lang en gelukkig, In: Peter Sep & Marga Verheije (red.) Groot en klein verzet. Temporele ordening in Nederland, De Balie, Amsterdam

Piet Leenders & Ivo Kuijpers, Felix Rottenberg (2005), Sociale Zekerheid als Investering, manifest, De Balie, Amsterdam

Piet Leenders & Ivo Kuijpers (2006), Nederland ontwikkelland. Investeren in ontwikkeling is sociaal beleid van de toekomst: bouw een burgerpolis, De Volkskrant, 6 juli

Leni Beukema & Piet Leenders (2008), Sturen op betrokkenheid; sociaal beleid als conditie voor duurzame financiële houdbaarheid. In: Martin Heekelaar, Yolanda van Empel, Op het doel af Essays over sturing van een sociale dienst, Divosa, Utrecht