Over ons
deonderlinge is opgericht met het doel het maatschappelijk debat over vernieuwing van de organisatie van de arbeid, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid te blijven aanjagen. Naast debat gaat het ook om het ondersteunen van vernieuwende praktijken en daarvan leren voor nieuwe beleidsthema's.
Belangrijke vragen zijn:  Hoe kun je de kracht van mensen versterken? Wat zijn stippen op de horizon die openingen bieden om discussie te voeren over een samenleving die mensen insluit in plaats van uitsluit? Wat zijn manieren om die vergezichten dichterbij te brengen? Hoe kunnen we praktijken maken waar dat gebeurt?


Ivo Kuijpers (1959): als sociaal-economisch historicus eerst werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Na mijn promotie (1996) werk ik als onderzoeker, adviseur en programmamaker op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheidsvraagstukken. Voor De Balie in Amsterdam, met Piet Leenders , hebben we een reeks van programma's gemaakt over de toekomst van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat. De Baliegroep is voortgekomen uit deze debatten.  De afgelopen jaren werk ik als vennoot van Prae-advies&onderzoek vooral aan vraagstukken over strategie en visie ontwikkeling op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid en doe ik onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheid.


Leni Beukema (1954): Als sociale wetenschapper ligt mijn kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen, in het bijzonder het gebied van arbeid, management en organisatie. Die kennis heb ik opgebouwd in jarenlang onderzoek voor en met de vakbeweging en bedrijven (profit en non-profit). Naast mijn werk voor de Baliegroep heb ik me de laatste jaren vooral bezig gehouden met (de organisatie van) persoonlijke steun van ouderen in zorg en welzijn. Dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf (LB, action learning, learning in action). Ook ben ik werkzaam op de Universiteit van Utrecht als hoofddocent Algemene Sociale Wetenschappen.