Manifesten
In de afgelopen vijf jaar heeft de baliegroep verschillende manifesten gemaakt. Uitgangspunt van de manifesten is dat het gaat om het versterken van de kracht van mensen. Op het terrein van de sociale zekerheid, verrzorgingsstaat maar ook op het terrein van de arbeidsverhoudingen is vernieuwing steeds urgenter.
Manifest 1 - Sociale zekerheid als investering
Manifest 2 - Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen