Welkom op de site van deonderlinge
In het najaar van 2004 publiceerde een groep opinieleiders een voorstel voor modernisering van de sociale zekerheid. Kern van de voorstellen is het stelsel van sociale zekerheid op te vatten als een investeringsproject. Deze voorstellen zijn sindsdien door het leven gegaan als het 'Baliemanifest' naar de plaats waar de gesprekken plaatsvonden. Na het eerste Baliemanifest zijn de gesprekken doorgegaan, nu ook verbreed naar het terrein van de arbeidsverhoudingen.
Initiatiefnemer van de gesprekken is de Coöperatieve Vereniging deonderlinge.

deonderlinge is opgericht met het doel het maatschappelijk debat over vernieuwing van de organisatie van de arbeid, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid te blijven aanjagen. Naast debat gaat het ook om het ondersteunen van vernieuwende praktijken en daarvan leren voor nieuwe beleidsthema's.
 

deonderlinge is opgericht door Leni Beukema, Piet Leenders en Ivo Kuijpers.